نوشته‌ها

چراغ های خطی

چراغ خطی به چراغ هایی گفته می شود که بر خلاف گرد یا مربع بودن شکلی کشیده دارند. آنها اغلب به شکل کانال های نور و لوله یا چراغ های نواری هستند. این چراغ ها به دلیل پخش نور گسترده و قابلیت اتصال و گسترش نامحدود، گزینه مناسبی برای نورپردازی فضاهای بزرگ م…