چراغ پارکی سه شعله باربد

چراغ پارکی سه شعله باربد

تصاویر دیگر محصول

مشخصات محصول

آهن و آلومینیوم دایکاست

رنگ پودری الکترواستاتیک

44(IP)

شیشه

سفارشی