چراغ پارکی تک شعله سورنا

چراغ پارکی تک شعله سورنا

تصاویر دیگر محصول

مشخصات محصول

آهن و آلومینیوم دایکاست

رنگ پودری الکتروستاتیک

44(IP)

شیشه

250 سانتی‌متر