چراغ پارکی تک شعله روشان

چراغ پارکی تک شعله روشان

تصاویر دیگر محصول

مشخصات محصول

 آلومینیوم دایکاست

رنگ پودری الکتروستاتیک

44(IP)

الماسی

32×260 سانتی‌متر