چراغ پارکی تک شعله باربد

چراغ پارکی تک شعله باربد

تصاویر دیگر محصول

مشخصات محصول

آهن و آلومینیوم دایکاست

رنگ پودری الکتروستاتیک

44(IP)

شیشه

سفارشی