چراغ سردری پاسارگاد

چراغ سردری پاسارگاد

تصاویر دیگر محصول

مشخصات محصول

 آلومینیوم دایکاست

رنگ پودری الکتروستاتیک

44(IP)

شیشه

20×20×40 سانتی‌متر