چراغ سردری باربد

چراغ سردری باربد

تصاویر دیگر محصول

مشخصات محصول

آهن و آلومینیوم دایکاست

رنگ پودری الکتروستاتیک

44(IP)

شیشه

16/5×38 سانتی‌متر