چراغ دیواری وارونه سورنا

چراغ دیواری وارونه سورنا

تصاویر دیگر محصول

مشخصات محصول

آهن و آلومینیوم دایکاست

رنگ پودری الکتروستاتیک

44(IP)

شیشه

20×42 سانتی‌متر