چراغ دیواری روشان

چراغ دیواری روشان

تصاویر دیگر محصول

مشخصات محصول

 آلومینیوم دایکاست

رنگ پودری الکتروستاتیک

شفاف

44(IP)

18×20/5×26 سانتی‌متر