چراغ دیواری اوپیروس

چراغ دیواری اوپیروس

تصاویر دیگر محصول

مشخصات محصول

 آلومینیوم دایکاست

رنگ پودری الکتروستاتیک

44(IP)

شامپاین و ساده

18×49 سانتی‌متر

محصولات دیگر خانواده اوپیروس