چراغ دیواری اطلس

چراغ دیواری اطلس

تصاویر دیگر محصول

مشخصات محصول

 آلومینیوم دایکاست

رنگ پودری الکتروستاتیک

44(IP)

شیشه

16/5×36 سانتی‌متر