چراغ حیاطی 60 سانتی‌متری روشان

چراغ حیاطی 60 سانتی‌متری روشان

تصاویر دیگر محصول

مشخصات محصول

 آلومینیوم دایکاست

رنگ پودری الکتروستاتیک

44(IP)

شفاف

18×18×60 سانتی‌متر