چراغ حیاطی 150 سانتی‌متری مارال

چراغ حیاطی 150 سانتی‌متری مارال

تصاویر دیگر محصول

مشخصات محصول

 آلومینیوم دایکاست

رنگ پودری الکتروستاتیک

44(IP)

11×11×150 سانتی‌متر