چراغ آویز پاسارگاد

چراغ آویز پاسارگاد

تصاویر دیگر محصول

مشخصات محصول

 آلومینیوم دایکاست

رنگ پودری الکتروستاتیک

44(IP)

شیشه

20×20×55 سانتی‌متر