چراغ آویز باربد

چراغ آویز باربد

تصاویر دیگر محصول

مشخصات محصول

آهن و آلومینیوم دایکاست

رنگ پودری الکتروستاتیک

44(IP)

شیشه

16/5×56 سانتی‌متر