پروژکتور cob 50w

تصاویر دیگر محصول

مشخصات محصول

 آلومینیوم دایکاست