پروژکتور cob 100w

تصاویر دیگر محصول

مشخصات محصول

 آلومینیوم دایکاست