پروژکتور 9230

پروژکتور 9230

تصاویر دیگر محصول

مشخصات محصول

30w

آفتابی/مهتابی/

انبه‌ای / قرمز/

سبز/آبی