پارکی سه شعله پاسارگاد

پارکی سه شعله پاسارگاد

تصاویر دیگر محصول

مشخصات محصول

 آلومینیوم دایکاست

رنگ پودری الکتروستاتیک

44(IP)

شیشه

70×20×260 سانتی‌متر