لومیر قطر 8 ارتفاع 5 سانت

تصاویر دیگر محصول

مشخصات محصول

آلومینیوم

GU10 – smd 3 color

محصولات دیگر خانواده چراغهای لومیر