لومیر قطر 8 ارتفاع 10 سانت

تصاویر دیگر محصول

مشخصات محصول

آلومینیوم

3 colored-SMD20W