دیلایت 80 سانتیمتری

تصاویر دیگر محصول

مشخصات محصول

آلومینیوم دایکاست

پلی کربنات سفید