دیلایت 30 سانتیمتری

تصاویر دیگر محصول

مشخصات محصول

آلومینیوم دایکاست

پلی کربنات سفید